ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ) про надання доступу до інформації у форматі аудіо та / або відео запису розміщеної на цьому сайті
(надалі - "Договір")

Дата останньої редакції цього Договору: "16" жовтня 2019 року.

Суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець Шевцов Максим Олексійович, який діє особисто на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконаного 15.04.2019 року за номером 2 069 000 0000 046994 (надалі - "Виконавець" та/або Шевцов Максим Олексійович), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 544 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі - "Публічна оферта") кожній фізичній особі-відвідувачу сайту Виконавця www.audio-gipnoz.com (надалі – "Клієнт"), який бажає отримати інформацію у форматі аудіо та / або відео запису розміщену на цьому сайті, укласти цей Договір.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом шляхом замовлення і оплати Клієнтом Запису/Записів, в порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі в тексті цього Договору Виконавець і Клієнт разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона" та/або "Виконавець" і "Клієнт" відповідно.

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
Клієнт – тільки фізична особа, яка відвідала сайт Виконавця www.audio-gipnoz.com та замовляє або має намір замовити і оплатити Запис/Записи, розміщені на вищезазначеному сайті Виконавця.

Інформація у форматі аудіо та / або відео запису (надалі – Записи) – аудіо та / або відео запис психотерапевтичного гіпносеансу направленого на подолання/усунення Клієнтом зняття найбільш поширених проявів проблем і симптомів хвороб, що залежать від психологічного стану людини.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця викладена в цьому Договорі та розміщена на сайті Виконавця за адресою: www.audio-gipnoz.com.
Сайт Виконавця – ця веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою www.audio-gipnoz.com, яка є основним джерелом інформування кожного Клієнта.

Акцепт – повна і беззастережна згода Клієнта з умовами цього Договору і прийняття визначеної в ньому Публічної оферти. Акцепт (прийняття) Публічної оферти здійснюється Клієнтом шляхом замовлення і оплати Клієнтом Записів через натискання активної клавіші "КУПИТЬ"

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Договір між Шевцовим Максимом Олексійовичем, з одної сторони, і Клієнтом, з другої сторони, визначає порядок надання Клієнту права на доступу і використання інформації у форматі аудіо та/або відео записів (надалі - Запис/Записи), розміщених для продажу на сайті Виконавця, автором і власником яких є Шевцов Максим Олексійович. У застосуванні цих Записів Клієнт зобов'язаний користуватися цим Договором.
Виконавець зобов'язується надати Клієнту право доступу до Записи / Записів та використання їх на умовах, визначених у цьому Договорі, після отримання від Клієнта повної попередньої оплати.
1.2. Купуючи право доступу до будь-якого Запис/Записи на сайті Виконавця, Клієнт:
1.2.1.підтверджує свою повну і беззастережну згоду з умови цього Договору і надає згоду на виконання всіх зобов'язань, викладених у цьому Договорі;
1.2.2.підтверджує той факт, що перед відтворенням Запису/Записів уважно ознайомився з усіма умовами цього Договору та прийняв їх без заперечень;
1.2.3. визнає авторські права Шевцова Максима Олексійовича на Записи і підтверджує, що не претендує і не буде претендувати в майбутньому на будь-які авторські права щодо цих Записів;
1.2.4. підтверджує наступне:
- досягнення ним повноліття (18 і старше років);
- свою правоздатність;
- розуміння умов цього Договору та його термінології;
- прийняття умов цього Договору з доброї власної волі і з розумінням значення і наслідків своїх дій стосовно прийняття (акцепту) умов цього Договору;
- своє приєднання до умов цього Договору в цілому, без виключень і будь - яких застережень.
1.3. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одної Сторони, та Клієнтом, з другої Сторони, з моменту Акцепту Клієнтом цього Договору.
1.4. Місцем надання послуг, відповідно до ст. 186 Податкового Кодексу України, є місце реєстрації Виконавця.

2. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Вартість (ціна) надання права доступу до кожного Запису зазначається на сайті Виконавця.
2.2. Клієнт отримує право на доступ (завантаження) до Запису/Записів після виконання у повному обсязі попередньої оплати вартості (ціни) відповідного Запису/Записів.
2.3. Оплата виконується у безготівковій формі шляхом зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
3.1. Після повної оплати права доступу до обраного Клієнтом Запису/Записів, йому, в порядку визначеному на сайті Виконавця, висилається посиланя на скачування Запису/Записів.
3.2. Обов'язки Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі після отримання Клієнтом посилання на скачування Запису/Записів.
3.3. Клієнту на адресу електронної почтової скриньки (e-mail), зазначеної ним в реєстраційній формі, Виконавцем надсилається Видаткова накладна, яку сторони визнають оригінал. В разі письмового звернення Клієнта з проханням надати Видаткову накладну з оригіналом підпису Виконавця, останній зобов'язується надіслати Клієнту такий документ рекомендованим листом протягом 15 календарних днів після дати звернення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1.Клієнт зобов'язаний:
4.1.1. перед купівлею (придбанням) права доступу до Запису/Записів та використання уважно ознайомитися з обмеженнями та протипоказаннями у застосуванні Запису/Записів і прийняти зазначені застереження до уваги. Обмеження та протипоказання розміщуються Виконавцем на цьому сайті біля кожного Запису;
4.1.2. перед застосуванням Запису/Записів рекомендовано проконсультуватися у психотерапевта щодо застосування Запису/Записів в розумінні гіпносеансу;
4.1.3. оплатити в повному обсязі право доступу до Запису/Записів та його використання;
4.1.4. виконати доступ до Запису/Записів відповідно до умов цього Договору;
4.1.5. за будь-яких обставин виконувати і не намагатися обійти всі обмеження його прав, викладені в пункті 4.2. або в будь-якому іншому пункті, цього Договору, а також інші обмеження, передбачені чинним законодавством України.
4.2. Обмежені права Клієнта
4.2.1. Шевцов Максим Олексійович надає Клієнту обмежене і виняткове право на: скачування оплаченого(-их) Клієнтом Запису/Записів та їх прослуховування на пристроях, що знаходяться у власності Клієнта; та / або прослуховування компакт-дисків - носіїв Записів, придбаних Клієнтом на цьому сайті, на пристроях, що знаходяться у власності Клієнта. Надане Клієнту право не підлягає передачі іншим особам.
4.2.2. Обмеження права Клієнта поширюються на використання Запису/Записів в будь-якому форматі, на будь-яких пристроях, а також на їх поширення за допомогою будь-яких засобів масової інформації (далі – "ЗМІ"), а саме:
4.2.2.1. Забороняється копіювати Запис/Записи повністю або частково, а також поширювати її/їх за допомогою будь-яких ЗМІ.
4.2.2.2. Забороняється розповсюджувати або передавати Запис/Записи повністю або частково в будь-яких існуючих інформаційних мережах, а також транслювати їх для широкої публіки, продавати або передавати в користування третім особам або організаціям.
4.2.2.3. Забороняється вносити зміни, доповнення або поліпшення в будь-які дані Запису/Записів, а також створювати похідні інформаційні матеріали на їх основі.
4.2.2.4. Забороняється декомпілювати Запис/Записи повністю або частково, трансформувати їх за допомогою будь-якої апаратури або будь-якими іншими способами розділяти їх на складові частини.
4.2.2.5. Забороняється використовувати Запис/Записів повністю або частково в комерційних цілях, а також будь-яких інших цілях, крім особистого користування.
4.3. Виконавець зобов'язаний:
4.3.1. Розміщувати на сайті повну і об'єктивну інформацію щодо застосування і обмежень (протипоказань) в застосуванні Запису/Записів;
4.3.2. Забезпечити доступ Клієнта до оплаченого ним Запису/Записів. В разі неможливості доступу протягом трьох календарних днів до файлу оплаченого Клієнтом Запису/Записів, за письмовим зверненням Клієнта Виконавець зобов'язаний повернути йому внесену оплату шляхом зарахування коштів на зазначений Клієнтом у звернені поточний рахунок.
4.3.3. Забезпечити технічну підтримку роботи сайту.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за право доступу і використання Запису/Записів Клієнтом;
4.4.2. В будь-який час, без попередження і узгодження, змінювати вартість (ціни) на право доступу і використання Запису/Записів;
4.4.3. В будь-який час, без попередження і узгодження вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення на сайті його нової редакції;
4.4.4. В будь-який момент на свій розсуд змінювати формат та / або зміст Запису/Записів, або розміщувати Запис/Записи в інших ЗМІ. За надання зміненого або переформатованого Запису з Клієнта стягується плата;
4.4.5. В будь-який момент може видалити Запис/Записи або заблокувати доступ до Запису/Записів повністю або частково на невизначений період часу без попереднього повідомлення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Шевцов Максим Олексійович надає Клієнтові право доступу і використання Запису/Записів.
5.2. Клієнт несе повну відповідальність:
5.2.1. За використання придбаного Запису/Записів і наслідки цього використання;
5.2.2. За захист, відшкодування збитків і забезпечення недоторканності інтересів Шевцова Максима Олексійовича, в разі початку будь-яких судових процесів і слухань, подання вимог, позовів та заяв (включаючи оплату послуг адвоката), що стосуються або пов'язані з: будь-яким порушенням Клієнтом умов цього Договору, і будь-якими позовами третьої сторони з приводу належного або неналежного використання Клієнтом придбаного права доступу та використання Запису/Записів.
5.3. Шевцов Максим Олексійович не несе відповідальності:
5.3.1. За наслідки, що можуть виникнути або в процесі безпосереднього використання Запису/Записів, або використання комбінації Записів, або під впливом їх змісту, або в зв'язку із зазначеними факторами, у тому числі, але не обмежуючись, гарантіями правдивості інформації, її доступності, точності та повноти, можливістю безперешкодно використання, параметрами попиту, ступенем задоволення потреб Клієнта, або відповідності цілям і очікування Клієнта.
5.3.2. За наслідки, які можуть виникнути з технічними засобами (обладнанням) Клієнта в процесі відтворення Клієнтом Запису/Записів.
5.3.3. За безпосередні чи опосередковані збитки, заподіяні Клієнту виконанням зобов'язань за цим Договором. або можливістю/неможливістю. використання Запису/Записів, у тому числі, але не обмежуючись, не отриманою вигодою, втратою інформації, помилками в змісті або неправильним трактування змісту Запису/Записів, незалежно від вжитих заходів, незалежно від знання або незнання Шевцова Максима Олексійовича про можливість вказаних наслідків.
5.3.4. За будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, що погіршують роботу сайту Виконавця в момент завантаження Клієнтом Запису/Записів.
5.4. Розмір грошової компенсації, у разі виникнення відповідальності Шевцова Максима Олексійовича в процесі виконання цього Договору або пов'язаної з Шевцовим Максимаом Олексійовичем, або пов'язаної з можливістю/неможливістю Клієнта використати оплачений Запис/Записів, не може перевищувати розмір загальної суми коштів, фактично сплаченої Клієнтом за доступ та використання Запису/Записів.
5.5.Положення цього Договору, що визначають обмеження прав і відповідальності, компенсацію завданої шкоди, стосуються обох Сторін цього Договору. Розподіл прав і відповідальності, компенсація завданої шкоди відображені в економічних термінах цього Договору і представляють собою основну умову Сторін в цьому Договорі. Кожне з викладених в цьому Договорі обмеження прав і відповідальності, компенсація завданої шкоди, є пріоритетним і має першорядне значення у випадку неможливості виконання інших умов цього Договору (у тому числі обставини непереборної сили).
5.6.Незважаючи на те, що Шевцов Максим Олексійович докладає всіх можливих зусиль для забезпечення достовірності і точності Запису/Записів, вона/вони можуть містити помилки або інші неточності, а також можуть містити неповну, недостовірну чи неактуальну інформацію.

6. ГАРАНТІЇ
6.1. Шевцов Максим Олексійович гарантує, що Запис/Записи є безпечним для здоров'я людини профілактичним засобом психотерапевтичної дії, за умови використання Клієнтом Запису/Записів тільки в разі відсутності протипоказань, перелік яких зазначається на сайті стосовно кожного Запису а також виконання Клієнтом умов і вимог цього Договору.
6.2. Шевцов Максим Олексійович не гарантує наступне:
6.2.1. що запропоновані для придбання Записи:
- міститимуть достовірну та актуальну інформацію;
- не матимуть помилок у тексті;
6.2.2. що відтворення Запису/Записів:
- буде безперервним;
- буде без технічних помилок або часткової втрати інформації;
- не наражає пристрої (обладнання) Клієнта для відтворення Запису/Записів на небезпеку зламу, хакерських атак або проникнення вірусів, або іншої загрози безпеці.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди в досудовому порядку, спори (розбіжності) вирішуються у порядку, встановленому чинним на момент звернення законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. В рамках цього Договору датою Акцепту Публічної оферти (датою набрання чинності цього Договору між Клієнтом і Шевцовим Максимом Олексійовичем) є дата оплати Клієнтом Запису/Записів, розміщених на сайті. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами Договору.

9.ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
9.1.Запис/Записи не є засобом надання медичної допомоги. Інформація, що міститься в Записах, не є і не претендує на те, щоб вважатися заміною консультації кваліфікованого лікаря та / або засобом діагностики та / або лікування.
6.2. З питаннями, що стосуються фізичного стану та здоров'я, Клієнту слід звернутися до свого лікаря або будь-якого іншого дипломованого фахівці у галузі медицини.
6.3. Клієнт несе повну відповідальність за свій намір, або своє рішення, використати запропоновані на сайті Виконавця Запис/Записи, та діє виключно на свій ризик.
6.4.Якщо прослуховування Запису протягом трьох місяців не вирішує проблему Клієнта, йому слід звернутися за консультацією до лікаря-психотерапевта.

10. УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПИСУ/ЗАПИСІВ
10.2. Протягом сеансу відбувається відмова від внутрішнього світу і зміщення фокусу уваги всередину себе. Тому слухати Запис потрібно в спокійній обстановці будинку і ні в якому разі ні за кермом або іншої потенційно небезпечної ситуації, яка пов'язана з увагою.
10.3. Щоб приступити до прослуховування Запису, Клієнтові слід створіть для себе комфортну обстановку і забезпечити повну самотність під час сеансу. Вимкнути всі прилади, які зможуть завадити і відвернути увагу. Світло можна приглушити і створити теплу температуру в кімнаті.
10.4. Клієнт повинен розташуватися максимально зручно і комфортно (сидячи, напівлежачи або лежачи). Слухати Запис краще в навушниках, щоб не відволікатися на сторонні звуки.
10.5. Під час прослуховування Запису буде розслаблення і приємний спокій.
10.6. Слухати Запис рекомендується вранці або ввечері перед сном, допускається прослуховування 2-3 рази на день протягом трьох місяців.
10.7. Перед слуханням Запису потрібно налаштуватися на позитивні, оптимістичні думки, адже проблеми потрібно вирішувати з посмішкою і бадьорістю духу.
10.8.Дія Запису буде ефективною, за умови повного розслаблення і повної відчуженості від зовнішніх турбот.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
11.1. Клієнт несе особисту відповідальність за всю інформацію про себе, зокрема адресу електронної пошти (логін) і пароль, які розміщує в реєстраційній формі на Сайті.
11.2. Клієнт підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Шевцовим Максимом Олексійовичем збору, запису, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Клієнта, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження та відповідно до чинного законодавства України.
11.3. Надання Клієнтом цієї згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
11.4. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Клієнта на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Шевцовим Максимом Олексійовичем в межах умов цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
11.1. Визнання окремих умов та положень цього Договору недійсними не позбавляє юридичної сили і не скасовує необхідності виконання інших умов і положень. У такій ситуації цей Договір слід трактувати з урахуванням пропущення умов і положень, визнаних недійсними. При цьому нове трактування не повинно позбавляти Сторони Договору вигоди.
11.2. Цей Договір є кінцевим і єдиним варіантом договору, що висловлює наміри обох Сторін Договору щодо предмету договору.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФО-П Шевцов Максим Олексійович
РНОКПП 3211617019
р/р 29244825509100 в О КБ «ПриватБанк».МФО 305299
Тел. 063 864 07 87
e-mail: ashevtsovoffice@gmail.com
Made on
Tilda