ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ) пронадання доступу до інформації у форматі аудіо та / або відео запису розміщеної на цьому сайті
(надалі - "Договір")

Дата останньої редакції цього Договору: "22" червня 2021 року.

Суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа-підприємець Шевцов Максим Олексiйович, який діє особисто на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виконаного 15.04.2019 року за номером 2 069 000 0000 046994 (надалі - "Виконавець" та/або Шевцов Максим Олексійович), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 544 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі - "Публічна оферта") кожній фізичній особі-відвідувачу сайту Виконавця www.audio-gipnoz.com (надалі – "Клієнт"), який бажає отримати інформацію у форматі курсу дистанційного навчання розміщену на цьому сайті, укласти цей Договір.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом шляхом замовлення і оплати Клієнтом Курсу/Курсів, в порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі в тексті цього Договору Виконавець і Клієнт разом іменуються "Сторони", а кожен окремо – "Сторона" та/або "Виконавець" і "Клієнт" відповідно.

ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
Клієнт – тільки фізична особа, яка відвідала сайт Виконавця www.audio-gipnoz.com та замовляє або має намір замовити і оплатити Курс/Курси, розміщені на вищезазначеному сайті Виконавця.

Інформація у форматі курсу дистанційного навчання (надалі – Курси) – доступ до закритих навчальних груп з метою отримання Клієнтом нових знань та навичок, особистого зростання та покращщення його психологічного стану.

Публічна оферта – пропозиція Виконавця викладена в цьому Договорі та розміщена на сайті Виконавця за адресою: www.audio-gipnoz.com.
Сайт Виконавця – ця веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою www.audio-gipnoz.com, яка є основним джерелом інформування кожного Клієнта.

Акцепт – повна і беззастережна згода Клієнта з умовами цього Договору і прийняття визначеної в ньому Публічної оферти. Акцепт (прийняття) Публічної оферти здійснюється Клієнтом шляхом замовлення і оплати Клієнтом Записів через натискання активної клавіші "КУПИТЬ"

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Договір між Шевцовим Максимом Олексійовичем, з одної сторони, і Клієнтом, з другої сторони, визначає порядок надання Клієнту права на доступу і використання інформації у форматі курсів дистанційного навчання (надалі - Курс/Курси), розміщених для продажу на сайті Виконавця, автором і власником яких є Шевцов Максим Олексійович. У застосуванні цих Курсів Клієнт зобов'язаний користуватися цим Договором.
Виконавець зобов'язується надати Клієнту право доступу до Курсу / Курсів та використання їх на умовах, визначених у цьому Договорі, після отримання від Клієнта повної попередньої оплати.
1.2. Купуючи право доступу до будь-якого Курсу/Курсів на сайті Виконавця, Клієнт:
1.2.1.підтверджує свою повну і беззастережну згоду з умови цього Договору і надає згоду на виконання всіх зобов'язань, викладених у цьому Договорі;
1.2.2.підтверджує той факт, що перед проходженням Курсу/Курсів уважно ознайомився з усіма умовами цього Договору та прийняв їх без заперечень;
1.2.3. визнає авторські права Шевцова Максима Олексійовича на Курси і підтверджує, що не претендує і не буде претендувати в майбутньому на будь-які авторські права щодо цих Курсів;
1.2.4. підтверджує наступне:
- досягнення ним повноліття (18 і старше років);
- свою правоздатність;
- розуміння умов цього Договору та його термінології;
- прийняття умов цього Договору з доброї власної волі і з розумінням значення і наслідків своїх дій стосовно прийняття (акцепту) умов цього Договору;
- своє приєднання до умов цього Договору в цілому, без виключень і будь - яких застережень.
1.3. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одної Сторони, та Клієнтом, з другої Сторони, з моменту Акцепту Клієнтом цього Договору.
1.4. Місцем надання послуг, відповідно до ст. 186 Податкового Кодексу України, є місце реєстрації Виконавця.

2. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
2.1. Вартість (ціна) надання права доступу до кожного Курсу зазначається на сайті Виконавця.
2.2. Клієнт отримує право на доступ (завантаження) до Курсу/Курсів після виконання у повному обсязі попередньої оплати вартості (ціни) відповідного Курсу/Курсів
2.3. Оплата виконується у безготівковій формі шляхом зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
3.1. Після повної оплати права доступу до обраного Клієнтом Курсу/Курсів, йому, в порядку визначеному на сайті Виконавця, висилається посиланя на закриту групу, де проходитиме навчання.
3.2. Обов'язки Виконавця за цим Договором вважаються виконаними в повному обсязі після отримання Клієнтом посилання на скачування Курсу/Курсів.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1.Клієнт зобов'язаний:
4.1.1. перед купівлею (придбанням) права доступу до Курсу/Курсів та використання уважно ознайомитися з правилами навчання на Курсах і прийняти зазначені застереження до уваги.
4.1.2. Оплатити в повному обсязі право доступу до та його використання;
4.1.3. виконати доступ до Курсу/Курсів відповідно до умов цього Договору;
4.1.4. за будь-яких обставин виконувати і не намагатися обійти всі обмеження його прав, викладені в пункті 4.2. або в будь-якому іншому пункті, цього Договору, а також інші обмеження, передбачені чинним законодавством України.
4.2. Обмежені права Клієнта
4.2.1. Шевцов Максим Олексійович надає Клієнту обмежене і виняткове право на: проходження оплаченого(-их) Клієнтом Курсу/Курсів. Надане Клієнту право не підлягає передачі іншим особам.
4.2.2. Обмеження права Клієнта поширюються на використання Курсу/Курсів в будь-якому форматі, на будь-яких пристроях, а також на їх поширення за допомогою будь-яких засобів масової інформації (далі – "ЗМІ"), а саме:
4.2.2.1. Забороняється копіювати Курс/Курси повністю або частково, а також поширювати її/їх за допомогою будь-яких ЗМІ.
4.2.2.2. Забороняється розповсюджувати або передавати Курс/Курси повністю або частково в будь-яких існуючих інформаційних мережах, а також транслювати їх для широкої публіки, продавати або передавати в користування третім особам або організаціям.
4.2.2.3. Забороняється вносити зміни, доповнення або поліпшення в будь-які дані Курс/Курси, а також створювати похідні інформаційні матеріали на їх основі.
4.2.2.4. Забороняється декомпілювати Курс/Курси повністю або частково, трансформувати їх за допомогою будь-якої апаратури або будь-якими іншими способами розділяти їх на складові частини.
4.2.2.5. Забороняється використовувати Курс/Курси повністю або частково в комерційних цілях, а також будь-яких інших цілях, крім особистого користування.
4.3. Виконавець зобов'язаний:
4.3.1. Розміщувати на сайті повну і об'єктивну інформацію щодо правил проходження і обмежень (протипоказань) в застосуванні Курсу/Курсів;
4.3.2. Забезпечити доступ Клієнта до оплаченого ним Курсу/Курсів. В разі неможливості доступу протягом трьох календарних днів до файлу оплаченого Клієнтом Курсу/Курсів, за письмовим зверненням Клієнта Виконавець зобов'язаний повернути йому внесену оплату шляхом зарахування коштів на зазначений Клієнтом у звернені поточний рахунок.
4.3.3. Забезпечити технічну підтримку роботи сайту.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за право доступу і використання Курсу/Курсів Клієнтом;
4.4.2. В будь-який час, без попередження і узгодження, змінювати вартість (ціни) на право доступу і використання Курсу/Курсів;
4.4.3. В будь-який час, без попередження і узгодження вносити зміни в цей Договір шляхом розміщення на сайті його нової редакції;
4.4.4. В будь-який момент на свій розсуд змінювати формат та / або зміст Курсу/Курсів, або розміщувати Курс/Курси в інших ЗМІ. За надання зміненого або переформатованого Запису з Клієнта стягується плата;
4.4.5. В будь-який момент може видалити Курс/Курси або заблокувати доступ до Курс/Курси повністю або частково на невизначений період часу без попереднього повідомлення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Шевцов Максим Олексійович надає Клієнтові право доступу і використання Курс/Курси.
5.2. Клієнт несе повну відповідальність:
5.2.1. За використання придбаного Курсу/Курсів і наслідки цього використання;
5.2.2. За захист, відшкодування збитків і забезпечення недоторканності інтересів Шевцова Максима Олексійовича, в разі початку будь-яких судових процесів і слухань, подання вимог, позовів та заяв (включаючи оплату послуг адвоката), що стосуються або пов'язані з: будь-яким порушенням Клієнтом умов цього Договору, і будь-якими позовами третьої сторони з приводу належного або неналежного використання Клієнтом придбаного права доступу та використання Курсу/Курсів.
5.3. Шевцов Максим Олексійович не несе відповідальності:
5.3.1. За наслідки, що можуть виникнути або в процесі безпосереднього проходження Курсу/Курсів, або використання комбінації Курсів, або під впливом їх змісту, або в зв'язку із зазначеними факторами, у тому числі, але не обмежуючись, гарантіями правдивості інформації, її доступності, точності та повноти, можливістю безперешкодно використання, параметрами попиту, ступенем задоволення потреб Клієнта, або відповідності цілям і очікування Клієнта.
5.3.2. За наслідки, які можуть виникнути з технічними засобами (обладнанням) Клієнта в процесі проходження Клієнтом Курсу/Курсів.
5.3.3. За безпосередні чи опосередковані збитки, заподіяні Клієнту виконанням зобов'язань за цим Договором. або можливістю/неможливістю. використання Курсу/Курсів, у тому числі, але не обмежуючись, не отриманою вигодою, втратою інформації, помилками в змісті або неправильним трактування змісту Курсу/Курсів, незалежно від вжитих заходів, незалежно від знання або незнання Шевцова Максима Олексійовича про можливість вказаних наслідків.
5.3.4. За будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, що погіршують роботу сайту Виконавця в момент проходження Клієнтом Курсу/курсів.
5.4. Розмір грошової компенсації, у разі виникнення відповідальності Шевцова Максима Олексійовича в процесі виконання цього Договору або пов'язаної з Шевцовим Максимаом Олексійовичем, або пов'язаної з можливістю/неможливістю Клієнта використати оплачений Курс/Курси, не може перевищувати розмір загальної суми коштів, фактично сплаченої Клієнтом за доступ та використання Курсу/Курсів.
5.5.Положення цього Договору, що визначають обмеження прав і відповідальності, компенсацію завданої шкоди, стосуються обох Сторін цього Договору. Розподіл прав і відповідальності, компенсація завданої шкоди відображені в економічних термінах цього Договору і представляють собою основну умову Сторін в цьому Договорі. Кожне з викладених в цьому Договорі обмеження прав і відповідальності, компенсація завданої шкоди, є пріоритетним і має першорядне значення у випадку неможливості виконання інших умов цього Договору (у тому числі обставини непереборної сили).
5.6.Незважаючи на те, що Шевцов Максим Олексійович докладає всіх можливих зусиль для забезпечення достовірності і точності Курсу/Курсів, вона/вони можуть містити помилки або інші неточності, а також можуть містити неповну, недостовірну чи неактуальну інформацію.

6. ГАРАНТІЇ
6.1. Шевцов Максим Олексійович гарантує, що Курс/Курси є безпечним для здоров'я людини засобом психотерапевтичної дії, за умови використання Клієнтом Курс/Курси тільки в разі відсутності протипоказань, перелік яких зазначається на сайті стосовно кожного Курсу а також виконання Клієнтом умов і вимог цього Договору.
6.2. Шевцов Максим Олексійович не гарантує наступне:
6.2.1. що запропоновані для придбання Курси
- міститимуть достовірну та актуальну інформацію;
- не матимуть помилок у тексті;
6.2.2. що відтворення Курсів:
- буде безперервним;
- буде без технічних помилок або часткової втрати інформації;
- не наражає пристрої (обладнання) Клієнта для відтворення Курсу/Курсів на небезпеку зламу, хакерських атак або проникнення вірусів, або іншої загрози безпеці.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди в досудовому порядку, спори (розбіжності) вирішуються у порядку, встановленому чинним на момент звернення законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. В рамках цього Договору датою Акцепту Публічної оферти (датою набрання чинності цього Договору між Клієнтом і Шевцовим Максимом Олексійовичем) є дата оплати Клієнтом Курсу/Курсів, розміщених на сайті. Цей Договір діє до повного виконання своїх зобов'язань Сторонами Договору.

9.ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
9.1.Курс/Курси не є засобом надання медичної допомоги. Інформація, що міститься в Курсах, не є і не претендує на те, щоб вважатися заміною консультації кваліфікованого лікаря та / або засобом діагностики та / або лікування.
6.2. З питаннями, що стосуються фізичного стану та здоров'я, Клієнту слід звернутися до свого лікаря або будь-якого іншого дипломованого фахівці у галузі медицини.
6.3. Клієнт несе повну відповідальність за свій намір, або своє рішення, використати запропоновані на сайті Виконавця Курс/Курси, та діє виключно на свій ризик.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
10.1. Клієнт несе особисту відповідальність за всю інформацію про себе, зокрема адресу електронної пошти (логін) і пароль, які розміщує в реєстраційній формі на Сайті.
10.2. Клієнт підтверджує свою повну та безумовну згоду на здійснення Шевцовим Максимом Олексійовичем збору, запису, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Клієнта, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження та відповідно до чинного законодавства України.
10.3. Надання Клієнтом цієї згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
10.4. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Клієнта на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Шевцовим Максимом Олексійовичем в межах умов цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
11.1. Визнання окремих умов та положень цього Договору недійсними не позбавляє юридичної сили і не скасовує необхідності виконання інших умов і положень. У такій ситуації цей Договір слід трактувати з урахуванням пропущення умов і положень, визнаних недійсними. При цьому нове трактування не повинно позбавляти Сторони Договору вигоди.
11.2. Цей Договір є кінцевим і єдиним варіантом договору, що висловлює наміри обох Сторін Договору щодо предмету договору.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФО-П Шевцов Максим Олексійович
РНОКПП 3211617019
р/р 29244825509100 в О КБ «ПриватБанк».МФО 305299
Тел. 063 864 07 87
e-mail: ashevtsovoffice@gmail.com
Made on
Tilda